Otwarcie z koniem w narożniku vs koń w narożniku.

Pozycja startowa

OP_initial_pos

Po ruchach

1. P79-78 2. P41-42

3. H02-83 4. H12-33

5. C82-85 6.C32-35

7. P75-74

W tej pozycji Han (czerwony) zamiast zagrać koniem 8.H17-36 (Patrz Janggi otwarcia – 1), gra

7………. 8.R11-51.

 Pict_3

W tej pozycji Han może uprzedzić Cho (niebieski): zauważ, że Cho może teraz zaatakować parę pionków 42 i 43 Słoniem z 75. Teraz Han chce temu zapobiec grając R51-54.

9. E03-75 10. P47-57

11. R01-02 12.R51-54

Pict_4

13. P74-64 14. R54-24

Pict_5

Sytuacja jest krytyczna. Gdzie czerwony rydwan może iść? Są dwie możliwości:

 

Wariant nr. 1

13…… 14. R54-24

Wariant nr. 2

13……. 14. R54-44

Przeanalizujmy

I) 14. R54-24

Pict_6

Raczej ruch pasywny. Cho może teraz wywrzeć presję na czerwone prawe skrzydło.

15. E76:P43, 16.P42:E43

17.R02-32, 18.R24-23

19.C88-68, 20.P45-44

21.R32-52 ,22.H17-36

23.C68-63, 24.A16-26

25. P73-72, 26.E18-46

27. C63-93, 28.R23-24

29.E18-76, 30.H33-21

Pict_7

W tej pozycji Cho wydaje się mieć znaczną przewagę. Prawe skrzydło Hana jest mocno osłabione. Dla przykładu Cho może teraz zagrać 31. R52-51 32. E13-45 33.C93-96 34.E46:P78 35.P77:P78 36.H21-13 37.C96:H36 38.A26:C36 39.R52:P57 uzyskując doskonałą pozycję.

II) 14. R54-44

Pict_8

15.E08-76, 16.P45-55

W przypadku 16.R44:P64 mogą się pojawić komplikacje, które mogą być korzystne dla  Cho (niebieski): dla przykładu 17.E75-47 18.R64-65 19.E47:R19 20.R65:C85 21.K95-94 22.R85:H83 23.P71-72 24.E13-41 25.A04-95 26.R83-87 27.C88-85 28.R87-97 29.A06-96 lub 28.E41:P73 29.H08-76 30.K25-34 bikjang 31.A95-84 32.R93-83 szach 33.K94-04 34.K34-24 35.A84-94 36.C35-75 37.R09:P49 w obydwu przypadkach Cho wydaje się mieć lepszą pozycję ze względu na aktywne figury (czerwone figury są ciągle nie wprowadzone do gry.

17.R02-62, 18.H17-36

19.P64-65, 20.P57-56

21.P65:P55, 22.P56:P55

23.R62-68, 24.K25-26

25.H07-86, 26.A16-25

27.C85:P55, 28.H36:C55

29.C88-85, 30.A25-36

31.C85:H55

Pozycja Cho wygląda lepiej ze względu na aktywne figury oraz słabość Hana (lewe skrzydło oraz ciągle nie wprowadzony do gry Słoń oraz odkrytego Generała).

Pozycja końcowa

 Pict_9

Poprzednia (Janggi otwarcia – 1) <<