Notacja w Janggi

Najpopularniejsza jest alfanumeryczna notacja w Janggi. Panuje tu podobna zasada jak wszachach: oznaczenie figury – pozycja startowa – pozycja końcowa.
K (King) dla Generała
A (Advisor) dla Strażników
H (Horse) dla Koni
E (Elephant) dla Słoni
R (Rook) dla Rydwana
C (Cannon) dla Armaty
P (Pawn) dla Piechurów

Pl_numerowanie

Podobnie jak w szachach, w notacji Janggi pojawiają się znaki oceniające ruch:
! na oznaczenie dobrego ruchu
? ruch słaby
+ szach
x bicie

Spotyka się dwie wersje zapisu: z wykorzystaniem numerów węzłów oraz z opisem takim jak w zachodnich szachach (poziomo oznaczenie literowe a pionowo liczbowe).

Przykład notacji z wykorzystaniem numerów węzłów:

1. a7-b7 : i4-h4

2. h10-g8 : h3-g3

3. h8-g8 : h1-e3

4. e7-f7 : c1-d3

5. g10-e7 : c4-c5

6. i10-h10 : d1-d2

Przykład notacji z wykorzystaniem oznaczenia literowego (kolumny) i liczbowego (wiersze):

1. P 71-72 : P 49- 48

2. H08-87 : H18-37

3. C88-85 : C38-35

4. P75-76 : H13-34

5. H03-84 : E12-44

6. E02-74 : E44xP72

Poprzednia (Plansza i pozycje startowe w Janggi) <<          >> Następna (Janggi otwarcia – 1)