Figury w Janggi

Figury w Janggi mają najczęściej kształt ośmiokątów i są zrobione z tworzywa sztucznego,  można też spotkać zestawy do Janggi z figurami drewnianymi. Jeśli chodzi o rozróżnienie figur to na początku (dla Europejczyka) nie jest to łatwe, ze względu na to, że figury nie różnią się kształtem (jedynie rozmiarem), a poszczególne figury oznaczone są za pomocą „krzaków” :). Jeden gracz ma oznaczenia czerwone – drugi zielone bądź niebieskie.Każdy gracz rozpoczyna grę mając na planszy pięciu żołnierzy, dwa słonie, dwa konie, dwa rydwany, dwa działa, dwóch doradców i jednego generała. Oczywiście jak w przypadku wielu gier strategicznych dopuszcza się handicap (znacznie silniejszy gracz ściąga jakąś figurę przed rozpoczęciem gry startując z osłabioną armią – co ma wyrównać przewagę w umiejętnościach).

Generał (Król)

blue_generalred_general

 

 

 

Można powiedzieć, że jest to odpowiednik szachowego króla. Bywa też określany mianem „janggun”. Spotyka się różne określenia generałów – wg chińskiej nomenklatury czerwony to Han a zielony/niebieski Chu/Cho (nazwy związane są z okresem rywalizacji pomiędzy dynastiami chinskimi). W Korei Południowej używa się określeń jang (generał) dla czerwonego oraz gwan (minister) dla zielonego wodza. Generała łatwo rozpoznać ponieważ jest to największa (gabarytowo) figura w Janggi. Grę rozpoczyna w pałcu (po koreańsku „goong”) – albo w środkowej części, albo w środku dolnej krawędzi. Generał porusza się o jedno pole w każdą stronę, ale wyłącznie w pałacu. Oczywiście utrata generała oznacza porażkę. Jeśli generałowie stoją na przeciwko siebie i żaden gracz nie może wykonać prawidłowego ruchu wówczas jest remis – bikjang.

Strażnicy (3pkt)

blue_saRed_Sa

 

 

 

Strażnicy nazywani są też często asystentami bądź mandarynami (znak na figurze to sa). Ustawia się ich po lewej i prawej stronie generała. Ponieważ jest to najbliższa straż generała, tak jak i on nie mogą opuszczać pałacu. Strażnik z racji na sprawowaną funkcję i ograniczenia pola ruchów wyłącznie do pałacu jest figurą defensywną.

Słonie (3pkt)

Blue_SangRed_Sang

 

 

 

Znak opisujący słonie to sang. Ruch słonia przypomina trochę ruch szachowego skoczka – z tą różnicą, że ma trochę większy zasięg (1 pole poziomo/pionowo i 2 po ukosie). Dodatkową różnicą jest to, że słoń w Janggi nie może przeskakiwać przez inne figury – zatem jeśli cokolwiek stoi na jego drodze, nie może wykonać ruchu. Jest kilka możliwości ustawienia słoni na planszy. Ogólna zasada jest taka, że słonia ustawia się po zewnętrznej stronie strażnika. Natomiast mogą stać albo bezpośrednio przy nim, albo o jedno pole dalej, zamieniając się z koniem miejscami(patrz (patrz pozycje startowe).

Konie (5pkt)

Blue_MaRed_Ma

 

 

 

Figura opisana jako ma jest bardzo podobna do szachowego skoczka – jedno pole pionowo/poziomo i jedno po ukosie (litera „L”). Różnica polega na tym, że koń z Janggi nie może przeskakiwać innych figur (zatem ruch możliwy jest jedynie gdy droga do ruchu na planszy jest całkiem pusta).

Rydwany (13pkt)

Blue_ChaRed_Cha

 

 

 

Rydwany, oznaczane jako cha, tak jak wieże w szachach ustawia się w narożniku planszy. Poruszają się dokładnie tak samo jak wieża, z tą różnicą, że w pałacu mogą również poruszać się wzdłuż przekątnych. Rydwan (tak jak szachowa wieża) nie może przeskakiwać przez inne figury.

Działa (7pkt)

Blue_PoRed_Po

 

 

 

Działo (oznaczone jako po) jest figurą, która wykonuje skoki przez inną figurę pionowo lub poziomo) na dowolną długość. Działa nie mogą zbijać się nawzajem oraz nie mogą przeskakiwać przez inne działa. Działa na początku gry ustawia się na linii bezpośrednio za pionami, pomiędzy dwoma skrajnymi pionkami (patrz pozycje startowe).

Żołnierze (2pkt)

Blue_ZolRed_Byung

 

 

 

Czerwony żołnierz oznaczony jest symbolem byeong natomiast zielony symbolem jol. Każda armia ma ich 5 na początku gry. Ustawia się je w szeregu przed działami na co drugim węźle. Poruszają się o jedno pole na wprost lub w bok. Mogą też poruszać się w pałacu, ale tylko do przodu.(czy w każdej linii – jak w książce McDade) W koreańskiej odmianie szachów nie ma promocji żołnierza na inną (mocniejszą) figurę w przypadku dojścia do ostatniej 10 poziomej linii. W niektórych regionalnych odmianach Janggi dopuszcza się promocję żołnierza na utraconą wcześniej figurę, ale nie jest to turniejowa reguła.

 

Poprzednia (Zasady gry w Janggi) <<          >> Następna (Plansza i pozycje startowe)