HWANG Moon HakSu (9 dan PRO) vs KIM Ki Yong (3 dan PRO)

finał, 1 gra

 

HWANG (HAN)

Game3_startingKIM (CHO)

CHO (figury niebieskie) HAN (figury czerwone)
1. P79-78 2. P41-42
3. H02-83 4. H12-33
5. C82-85 6. C32-35
7. P75-74 8. H17-36
9. E03-75 10. P45-46
11. H08-76 12. E13-45
13. A04-94 14. K25-26
15. A06-96 16. R11-51
17. P77-67 18. A16-25
19. E08-76 20. C35-45
21. R09-99 22. C38-35
23. C88-68 24. E45:P73
25. P74:E73 26. R51-56
27. R01-07 28. H33-45 (1)

(1) Ruch 28.R56:E76?? to pomyłka, ponieważ 29.C68-66! a następnie P78-77 i czerwony gracz traci rydwan .

29. K95-06 30. C15-13
31. P71-72 32. C13-17
33. P73-74 34. P43-53 (2)

(2) Jeśli teraz 34.R56:E76 35.C68-66? 36.R76:C66! i teraz CHO może zbić rydwan grając P67:R66, ale HAN może odbić rydwan przez C17:R07 mając świetną pozycję. Kolejnym złym ruchem dla CHO jest 35.H83-64? Ponieważ w kolejnym ruchu może być 36. H45:H64.

W tym ustawieniu właściwą kontynuacją jest 35.C85:H45! A następnie 36. P46:C45 Cho zagra 37.C68-66 janggun. Jeśli teraz 38.P45-44 to 39.P78-77.

35. P78-77 36. K26-16
37. C68-62 38. A14-24
39. C62-02 40. P41-42
41. A96-95 42. P47-48
43. E76:P48 44. P49:E48
45. R09:R19 46. C17:R19
47. P72-73 48. C19-17
49. R07-09 50. K16-15 (3)

(3) Nie 50.C17:P77 ponieważ 51. R09-19 52.C35-15 53. K06-05 (planując C02-06 i jeśli R56-58 CHO zagra C06:46 janggun) 54.P47-46 55.R09-79 i tereaz 56.R56-76 nie zadziała ponieważ 57.C02-06.

51. K06-05 52. P48-47
53. R09-29 54. C17-13
55. C02-06 56. R56-58
57. R29-27 58. R58-48
59. H83-71 60. R48-49
61. P67-66 62. C13-16
63. P66-56 64. R49-59
65. P77-67 66. K15-14
67. K05-04 68. C16-34
69. H71-83 70. P53-54
71. P56:P46 72. P47:P46
73. C85-05 74. P52-53
75. P67-57 76. C34-16
77. E75-07 78. R09-69
79. P57-47 80. H45-66 (4)

(4) Może Han mógłby spróbować 80.P46:P47 81.C85:H45 82.C16:H86 83.A95:C86 84.P47-46 85.C45-48 86.H36:H58 87.R27-17 janggun 88.C35-15 89.R17:E18 90.H48-27 lub 90.H48-67 91.A86-95 92.P45-46 93. E17-75 i gra toczy się dalej.

81. P47-37 82. H36-15
83. R27-17 84. C16-34
85. R17:E18 86. P53-63
87. R18-48 88. P46-47
89. R48-98 90. P44-43
91. C06-84 92. P63:P73
93. P74:P73 94. H66-54
95. H86-65 96. H54:P73
97. H65:H73 98. R69-63
99. R98-78 100. P53-54
101. H83-71 102. R63-53
103. H71-52 (5) 104. P54-64 (6)

(5) Teraz CHO zagraża czerwonemu rydwanowi poprzez C05-03.

(6) Han unika zagrożenia C05-03.

105. C05-03 106. P64-63 (7)

(7) Nie R53-57? ponieważ 107. H52-33 szach-mat .

107. R78-58 108. R53-23 (8)

(8) Gdyby R53-57?? wówczas 109.H52-33 szach-mat.

109. R58-68 110. A25-26
111. C03:P63 112. K14-25
113. C63-03 114. R23-21
115. C03-05 116. H15-23
117. H73-54 118. A24-14
119. H54:C35 120. H23:35
121. R68-65 122. K25-16
123. R65:H35 124. A14-25
125. R35-45 126. R21-51
127. E17-75 128. P47-57
129. R45-48 130. K16-15
131. E75-43 janggun 132. K15-14
133. R48-44 134. K14-24
135. E43-11 136. R51:E11
137. R44:H34 janggun 138. K24:R34
139. H52-44 checkmate