HWANG Moon HakSu (9 dan PRO) vs KIM Ki Yong (3 dan PRO)

finał, 3 gra

(czas do namysłu 30min dla każdego gracza + 3x byo yomi po 40sekund)

 

HWANG (HAN)

Game2_starting

KIM (CHO)

CHO (figury niebieskie) HAN (figury czerwone)
1. P79-78 2. P41-42
3. H02-83 4. H12-33
5. C82-85 6. C32-35
7. P75-74 8. H17-36
9. E03-75 10. P45-46
11. C88-68 12. E13-45
13. C68-98 14. R11-51
15. H07-86 16. H33-12
17. C98-94 18. H12-24
19. P77-67 20. R51-59
21. R09:R59 22. P49:R59
23. P71-72 24. C38:E08
25. C94-98 26. K25-26
27. R01-51 28. A16-25
29. A06-96 30. P59-69
31. A04-94 32. P69-79
33. P78:79 34. R19:R79
35. R51-58 36. C35-15
37. R58:E18 38. P47-48
39. R18-17 40. C15-13
41. R17-27 janggun 42. K26-16
43. P67-66 44. P45-44 (1)

(1) Ponieważ rydwan CHO jest w obozie wroga, lepszym rozwiązaniem byłoby gdyby HAN ograniczył jego mobilność poprzez 44.P46-56 .

45. H83-71 46. R79-76 (2)

(2) Może lepszym ruchem byłoby 46.P46-47 i wówczas 47.E75:P47 48.R79-77.

47. R27-67 48. P46-56
49. P66:P56 50. R76:P56
51. C85-05 52. R56-57
53. R67-69 54. R57-97
55. K95-06 56. C13-15
57. R69-09 58. E45-68
59. A94-95 60. H24-45
61. R09:C08 62. H45-66
63. R08-07 64. R97-87
65. A95-84 66. A25-26
67. A96-95 68. A14-25 (3)

(3) Tutaj HAN musi zagrać 68.R87-89 i jeśli 69.C98-92 70.H66-87 janggun 71.K06-96 72.R88-99 janggun i szach mat w kilku ruchach albo 71.C92-97 72.C15-17. HAN ma bardzo dobrą pozycję.

69. C98-92 70. P42-43 (4)

(4) Tutaj było ciągle możliwe 70.R87-89 71.C92:P42 72.H66-87 janggun 73.R07-97 74.C15-17 (jeśli 75E75-47 76.C17-77)75.C42-47 76.P48:C47 77.E75:P47 78.C17-77 i HAN ma bardzo dobrą pozycję.

71. C92-62 72. E68-45
73. P73-63 74. R87:R07
75. C05:R07 76. H66-87 janggun
77. K06-05 78. P44-54
79. C62-82 80. H87-66
81. C07-03 82. P43-44
83. K05-04 84. C15-17
85. H71-52 86. E45-68
87. C03-06 88. H66-87
89. C06:H36 90. A26:C36
91. H52:P44 92. C17-14
93. A84-94 94. H87-66
95. C82-62 96. H66-87
97. H44-56 98. P48-47
99. H56:E68 100. C14:P74
101. H86:C74 102. H87:E75
103. H68:P47 104. H75-56
105. H74-66 106. pass
107. H66:P54 1/0